ტესტი სიყვარულზე ;)

1.dawere shengan gansxvavebuli sqesis adamianis saxeli.

2. romeli feri ufro mogwons > witeli, shavi, lurji, mwvane, yviteli?

3. sheni saxelis pirveli aso.

4. sheni dabadebis tve.

5. romeli feri ufro mogwons > shavi tu tetri?

6. dawere sheni sqesis adamianis saxeli.

7. dawere sheni favoriti cipri.

8. romeli upro mogwons > california tu florida?

9. romeli girchevnia > okeane tu tba?

10. dawere sheni ocneba…
ukve dawere?
tu ki chadi dabla
* *
** **
*** ***
**** ****
***** *****
****** ******
******* *******
******** ********
********* *********
********************
********* *********
******** ********
******* *******
****** ******
***** *****
**** ****
*** ***
** **
* *

PASUXEBI
1. shen 100% sheyavrebuli xar am adamianze.

2. tu airchie:
WITELI: shen siyvarulshi curav, siyvarulit aris sheni cxovreba avsebuli.

SHAVI: shen xar agresiuli da chaketili pirovneba ase rom vtqvat.
MWVANE: shen xar gantvirtuli da mshvidi.
LURJI: shen xar tbili da giyvars roca sheni sayvareli pirovnebebi yuradgebas gaqceven da geferebian.
YVITELI: shen xar kargi adamiani da giyvars xelis gamartva.

3. tu sheni saxelis pirveli aso aris:
A-K: dzalian bevri megobari da sayvareli adamianebi gyavs.
L-R: cdilob maqsimalurad gaerto am cxovrebashi da maleve shens cxovrebas siyvaruli daipyrobs.
S-Z:giyvars adamianebis daxmareba da momavalshi sheni cxovreba lamazi da sayvareli iqneba.

4. tu daibade:
IANVARI-MARTI: es weliwadi kargad chaivlis da naxav moulodneli pirovneba shegiyvardeba.

APRILI-IVNILI: dzlieri siyvaruli geqnebat magram xan mokle, ogond arasodes dagaviwydebat
IVLISI-SEKTEMBERI: yvelaferi sikargisken miiwevs, es weli tqventvis kargis momtani iqneba.
OKTOMBERI-DEKEMBERI: gadasarevi siyvaruli ar geqnebat magram tqvens siyvaruls mainc ipovnit

5. tu airchie…
SHAVI: sheni cxovrebis direqcia sheicvleba cotati gagidzneldeba magram bolos kargi rezultati geqneba.
TETRI: sauketeso megobari geyoleba romelic bevrs girchevs magram shen ar mousmen.

6.es adamiani sheni sauketeso megobaria.

7.amdeni raodenobis yvelaze sauketeso amxanagi gyavs

8. tu airchie…
CALIFORNIA: giyvars mogzauroba.
FLORIDA:susti adamiani xar.

9. tu airchie…
TBA: kargad iqcevi shens megobrebtan da love_stan, magram xar morcxvi..
OKEANE: gambedavi xar da giyvars daxmarebis txovna.

Advertisements

13 responses to “ტესტი სიყვარულზე ;)

 1. Anonimi ოქტომბერი 12, 2011, 8:49 PM

  თითქმის ყველა დაემთხვა. მეოთხე პუნქტი კი, მგონი, უკვე შესრულდა (ჩემთვის)

 2. eka დეკემბერი 20, 2011, 9:07 AM

  kargi testia 😉 chemi xasiati :d amovicani 😀

 3. chyono იანვარი 11, 2012, 10:17 AM

  😀 titqmis yvelaferi daemtxva
  :D:D::DDDDD

 4. maia მარტი 28, 2012, 6:02 PM

  kargi testia chemi xasiatis zustad

 5. Nini Ekhvaia დეკემბერი 20, 2012, 11:56 AM

  rakargia testia da ocnebis dawere ra shuashi iyo ??

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / შეცვლა )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / შეცვლა )

Connecting to %s

%d bloggers like this: