ინტიმური ურთიერთობის შიში


ამ შიშით შეპრობილია არამხოლოდ 16 წლის მოზარდები, არამედ ზრდასრული 40 წლის მამაკაცები ან ქალები. გასაკვირია, მაგრამ ამ შიშს ფლობენ ადამიანები,რომელთაც აღენიშნებათ მზარდი სქესობრივი ლტოლვა. თუმცა, მიუხედავად ამისა, ამდაგვარი შიშის მიზეზია წარუმატებელი სექსუალური გამოცდილება და ღრმა უკმაყოფილების რეპრესირებული ემოციები. ხშირად ამდაგვარი შიშით იტანჯებიან განვითარებული სისტემის აზროვნების ადამიანები.

ეს არის ხალხი, რომელთათვისაც კომფორტი სახლში, საყვარელი წიგნი და სამზარეულო – ცხოვრების მუდმივი თანმხლებია. მაგრამ რაც შეეხება ინტიმურ ურთიერთობას, ისინი თავს გრძნობენ არასასიამოვნოდ და უხერხულად. მათ რაღაც “ახლის” შიში აქვთ. მამაკაცები ხშირად განიცდიან წარუმატებლობის შიშს. ქალებიც ასევე შიშობენ რომ მათ შესაძლოა უღალატონ , მიაყენონ შეურაცხყოფა და ზიანი.

40 responses to “ინტიმური ურთიერთობის შიში

 1. Mariami January 6, 2013 at 5:30 pm

  shegidzlia chemi gamoicno?? ))

 2. giorgi January 6, 2013 at 8:05 pm

  ki shemidzlia daxloebit

 3. giorgi January 6, 2013 at 8:11 pm

  ogond sheni asaki mitxari da riti xar gatacebuli ra sfero gainteresebs da sheni tavis dziritad tips getyvi

 4. giorgi January 6, 2013 at 8:56 pm

  da riti xar dakavebuli tavisufal dros mariam?

 5. Mariami January 6, 2013 at 8:57 pm

  -Musikit )) an vmgeri an vawyob simgerebss )) an vwer memuarebs )) ravii gaachnia ra xasiatze var

 6. giorgi January 6, 2013 at 9:03 pm

  anu dziritadat xelovnebit xar gatacebuli mariam aseve ginda dawero kargi musika an memuari romelic gamoqveyndeba ginda iyo warmatebuli da amis shansi gaq kidec. jerjerobit amis tqma shemidzlia aseve xar gia adamiani da dakvirvebuli

 7. giorgi January 6, 2013 at 9:03 pm

  dakvirvebuli brchyalebshi😀 ase 48% it

 8. Mariami January 6, 2013 at 9:06 pm

  ara😀 ar minda musika davwero😀 arc memuari😀 jurnalisti var😀

 9. Mariami January 6, 2013 at 9:09 pm

  vukrav violinoze portepianoze dramebze da tamtamebze😀 vmgeri bavhsvobidan.. (mara ar vici rogor gamomdis😀 ) magram aii uzarmacesi var😀 da vcidlob xolmee ro chem tavs moverio😀 xandaxan mainc ar gamomdis xolme😀

 10. giorgi January 6, 2013 at 9:11 pm

  da cxovrfebashi ro warmatebas miagwio ar ginda?😀

 11. Mariami January 6, 2013 at 9:13 pm

  ki rogor ar minda😀 imeni diplomebi da sigelebi maq saxshi vegar vatev😀 … ki ki.. namdvilad minda da raimee konkursi tu aris xolme pirveli me mivrbivar😀 magalitad avigot International Street musical festival sadac pirveli adgili avige😀 an kidev nichieri sadac chawyobit iyo yvelaferi da amitomac meore turshi ro gadavedit agar gvachvenes😀

 12. Mariami January 6, 2013 at 9:15 pm

  an kidev gastroli batumshi da signagshi yvelis festivalshi monawileoba aseve qartul freskebshi .tbilisobazec koncerti mqonda😀

 13. Mariami January 6, 2013 at 9:15 pm

  magram davamtavre ukvei da papuu😀 exla yvelaferi chemit unda gavaketo

 14. giorgi January 6, 2013 at 9:18 pm

  va es naxe ra raginada garkveuli ragacebi gagiketebia. ici cota gulupryvilo xar tumca shen asakshi es normaluria. sheidzleba jurnalisti vera magram sxva dargebshi gagimartlos

 15. Mariami January 6, 2013 at 9:20 pm

  gulubryvilo? )) aa vchanvar aseti.. ho ar vici. magram simgeras aqtiurad vapireb🙂 jer gavizardoo cota😀

 16. Mariami January 6, 2013 at 9:20 pm

  haaaa exla chemi xasiati mitxari :))

 17. giorgi January 6, 2013 at 9:25 pm

  raga gitxra gogo xar gulupryvilo aseve nichieri gogona ginda warmatebas miagwio magram shroma dagchirdeba ufri jobia iset konkursebshi migo monawileoba ufro gamosacen adgilebshi. sheni xasieti gaq axla iseti periodi ro xalxis gacnobas cdilob advilad shedixar kontaqtshi da aseve tavaziani cota moridebulic

 18. giorgi January 6, 2013 at 9:33 pm

  au wavedi ra medzineba danarcheni xval rac gainteresebs

 19. Mariami January 7, 2013 at 2:28 pm

  😀 kaii

 20. giorgi January 7, 2013 at 3:48 pm

  ეს გუსჰინდელი სმსა

 21. giorgi January 7, 2013 at 3:49 pm

  da axla ukve agar medzineba 😀

 22. Mariami January 7, 2013 at 4:17 pm

  : D:D😀😀

 23. giorgi January 7, 2013 at 4:45 pm

  🙂 sxva araferi gainteresebs?

 24. Mariami January 7, 2013 at 7:53 pm

  nw araperi🙂 madloba

 25. giorgi January 16, 2013 at 12:55 pm

  NATIA. ar metyvi ra gixaria?

 26. niniko January 18, 2013 at 9:47 am

  zogjer magalitad qali mag (25) rom intimur urtiertobaze mesaubreba da mtxovs maset rames.dzalian vnerviulob xolme :@ magalitad kompit roca vwer xolme da albad fizikurad ro wava urtiertoba mere ar vici rogor vimoqmedeb “@

 27. giorgi January 18, 2013 at 10:25 am

  mizikurad ro wava urtiertoba gachnia situacia gichvenebs mtavaria ar agelde da mshvidat moiqeci mag dros da tu shishi gaq mag sferoshi jobia ar ichqaro shansi uamravi iqneba da ufro gaerkvie magashi arsebobs magis shesaxeb wignebi an internetshi waikitxe onlain gamogiva.

 28. qeti February 9, 2013 at 10:56 pm

  mariam minda gitxra,rom xar dzalian amayi,anu amayob sheni raoobit da migweulit.dzalian tavdajerebuli xar sakutar tavshi,es yoveltvis ar gamogadgeba.xar mxiaruli ,radgan jer albat tineijerul asakshi xar,nu mokled sicocxle axla gixaria da sheni ocnebebi axla isxavs prtebs,me aseti adamiani davinaxe shenshi

 29. nino777 February 17, 2013 at 6:20 pm

  adamianis gamosacnobad dogma ar arsebobs

 30. nino777 February 17, 2013 at 6:22 pm

  gram dakvirvebit ki procentulad me ase mgonia,yvela chkviani adamiani shezlebs

 31. ქეთი February 21, 2013 at 7:41 am

  vin qeti akomentarebs aq, vin giorgi da ra xdeba? sxva sachatao adgili ar aris? giorgi shegidzlia sheni blogi gaxsna da iq daexmaro xalxs

 32. giorgi October 4, 2013 at 7:30 am

  momenatra aqauroba qeti sxva blogs ki gavxsnidi magram mezareba tan aqac mshvenivrad vgrdznob tavs :))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / შეცვლა )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / შეცვლა )

Connecting to %s

%d bloggers like this: